आज हिन्दु धर्मको बारेमा नया कुरा जानौ आखिर

 


को हुन् ब्रम्हा , बिष्णु ,महादेव
समय एक छ तसरी नै परम् ब्रम्हा १ छन्
Time is one So God also Only One
समय ३ भागमा बीभाजीत छ भुत काल वर्तमान र भबीस्य
There are 3 types of time Past Present Future

हिन्दु धर्म अनुसार
ब्रम्हाको कार्य- मानबको भबीस्य लेखन हो अत यो जन्म भन्दा आगाडी लेखीन्छ भन्ने बीस्वास छ। जुन भुत काल हो।
According to Hindu
Lord Brahma’s work was write people’s Future . It should bee written before birth So he was Past Form of TIME
बिष्णुको कार्य -मानबको सम्रक्षण गर्नु हो। जुन हालको समयमा हुन्छ आत बिष्णु हालको यानी वर्तमान समय हुन्

Lord Vishnu’s work was save the People & earth which is be now every second so he was Present Form of TIME

शिवको कार्य संहार यानी र्ने कार्य हो। जसकारण उनको नाम महाकाल पनी हो म्रीत्यु भबीस्यको कुरा हो अत शिव भबीस्य समय हुन्

Lord Shiva’s work was kill the people So His one name was “MAHAKAAL” it’s mening was Grate-killer. Death was last its come in Future So Lord Shiva Was Future Form Of TIME