Samsung New Tv lunched

मोबाइल निर्माणका लागि चर्चित कोरियन कम्पनी सामसङले मोबाइलजस्तै टीभी सार्वजनिक गरेको छ  । यसलाई मोबाइलजस्तै तेर्सो र ठाडो रुपमा प्रयोग

Continue reading